wie is Tamarah Benima

Tamarah Benima

Tamarah Benima is sinds 2008 rabbijn en journaliste. Ze begon fysiotherapeute en stapte in 1980 over naar de journalistiek. Verder geeft ze lezingen en les in heel Nederland en is ze regelmatig op de radio te horen.

Rabbijn:
Benima heeft de zorg voor drie joodse gemeenten. Beit HaChidush (BHC) is een Jewish Renewal gemeente, die zijn diensten houdt in de Uilenburger Synagoge te Amsterdam. Dit is een gemeente met leden uit heel Nederland. Een substantieel aantal leden behoort tot de LHBTIQ+-gemeenschap. Daarnaast zijn er een flink aan expats lid. www.beithachidush.nl.

In de Progressief Joodse Gemeente Noord-Nederland (PJGNN) werkt Benima sinds 2005, toen ze er met een stage begon. De kehilla komt bijeen in Zuidlaren (Drenthe) en heeft leden uit de drie noordelijke provincies. www.pjg-noordnederland.nl

De Liberaal Joodse Gemeente Friesland (Heerenveen) werd te klein en is een fusie aangegaan met de PJGNN. Maar er worden nog wel sociale bijeenkomsten georganiseerd tijdens de joodse feestdagen.

Benima kreeg in 2008 haar bevoegdheid als rabbijn. Ze is opgeleid aan het Robert A. Levisson Instituut,  de eerste rabbijnenopleiding in Nederland van de Liberaal Joodse Gemeenschap.  Ze studeerde af samen met drie andere vrouwelijke collega’s en één mannelijke.

Haar werk omvat het leiden van diensten, lesgeven (o.a. aan mensen die joods willen worden), voltrekken van joodse huwelijken, leiden van joodse begrafenissen, geven van pastorale zorg, geven van lezingen.

Benima is al meer dan veertig jaar Soefi in de traditie van Inayat Khan. Ze was leerling en secretaresse van Fazal Inayat Khan, die haar leven diepgaand heeft beïnvloed. In de zogeheten Meditatieve Dienst (een keer per twee of drie maanden) worden Jodendom en Soefisme gecombineerd.  >>>>zie PDF

Teneinde niet-Joden en Joden voor wie de drempel van de sjoel te hoog is te laten kennismaken met de sfeer thuis en in sjoel op vrijdagavond, organiseert rabbijn Open Diensten in het hele land. Steeds op de derde vrijdagavond in de maand. 

Journaliste:
Tamarah Benima is columnist van het Friesch Dagbald (zaterdag) en van het Nieuw Israelietisch Weekblad (vrijdag). Bij het NIW begon Benima als redacteur, tot ze in 1992 hoofdredacteur werd van het enige joodse weekblad en oudste opinieweekblad in Nederland. Velen kennen haar echter nog als columniste van het Leids Dagblad en de GPD-bladen, van Trouw en Volzin. Ook kreeg ze bekendheid door televisie (Zomergasten, 1999, etc.) en radio (onder andere het geschiedenisprogramma OVT

Boeken, Hoorcolleges:
Joodser dan dit krijgt u het niet. De levensvreugde van de Joodse Beschaving kwam in 2015 uit. Bij uitgeverij Prometheus beleefde het drie drukken, inmiddels heeft uitgeverij Juwelenschip een tweede editie uitgebracht. www.juwelenschip.nl

Het boek is gebaseerd op tien colleges die werden gegeven in De Rode Hoed. Deze hoorcolleges zijn uitgebracht door Home Academy, onder de titel De Joodse Beschaving.  Een hoorcollege over de cultuurgeschiedenis van het Jodendom. www.home-academy.nl

Zowel het boek als de hoorcollege-serie hebben zeer goede recensies ontvangen. „Fris”, „de puzzlestukjes vallen in elkaar”, „ongebruikelijke benadering”.

Ook haar essay-boek Een Schaap Vangen. Over religie, liefde en creativiteit  (1999) werd indertijd lovend ontvangen en heeft velen inzicht en inspiratie gegeven. Eerder verscheen ‘Kippesoep is ondenkbaar zonder saffraan’, een boek met interviews over het joodse leven voor de Tweede Wereldoorlog.

Vertaler:
Benima werkte mee aan meer dan 25 boeken, als inleider, redacteur, schrijfster. Ze vertaalde onder meer Harvey J. Fields, Een Toracommentaar voor onze tijd, 3 delen, uitg. Stichting Sja’ar; Harry Gersh, Joods Leven, voor alles is een tijd, uitg. Stichting Sja’ar; Klaus Thomas, Dromen zelf analyseren, uitg. Servire.

Fysiotherapeute:
Benima werkte onder andere in Het Dorp in Arnhem; in Amsterdam, Katwijk aan Zee en West-Berlijn.